Henderson & Lee Legal Team

​捍理服务团队

 

律师团队

捍理律师团队因专业而自信

WeChat Image_20220722153159.png

合伙人 | 律师

稿定抠图 (1).png

合伙人 | 律师

WPF_6985-Edit.png

律师

合作律师团队

WPF_6589.png

林玉玲

​律师

WeChat Image_20220722154621.png

沈辰

律师

WPF_7098.png

Steven Nguyen

律师

Danna Shan.png

单丹

律师

助理团队

捍理助理团队助您更好地与律师沟通

WPF_7191.png

实习律师

SH  (8).png

贺喜

律师助理

VH (3).png

律师助理

联系我们

 
 

更多详情,欢迎留言给我们,我们会尽快回复联系您。

感谢您的提交,我们会尽快联系您!